کپسول فضایی «دراگون» در حالی از ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشت که در دل خود موش های آزمایشگاهی و سلول های قلبی را نیز به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، شرکت اسپیس ایکس از سال ۲۰۱۲ مشغول پرتاب کپسول های فضایی دراگون به سوی ایستگاه فضایی بین المللی بوده تا محموله های مورد نیاز دانشمندان را به این ایستگاه مداری برساند، اما این ارتباط همواره یک سویه نبوده است.

در برخی موارد کپسول فضایی دراگون در راه بازگشت به زمین حامل نمونه های حیاتی بوده که دانشمندان برای مطالعه آنها روی زمین اهمیت زیادی قایل هستند.

این کپسول فضایی باز هم پس از سپری کردن مأموریتی مهم، به زمین بازگشت تا با فرود در اقیانوس آرام، خیال دانشمندان را از سالم بودن محموله های مهمش راحت کرده باشد.

در محموله منتقل شده به زمین سلول های قلبی و موش های آزمایشگاهی وجود دارند.

کپسولی که اسپیس ایکس با موفقیت آن را در اقیانوس بازیابی کرد در بیستم جولای به ایستگاه فضایی بین المللی ملحق شده بود. در این مأموریت ۲۲۷۰ کیلوگرم بار راهی این ایستگاه مداری شد.

حالا این کپسول فضایی درحالی سر از اقیانوس آرام درآورده است که در میان محموله ۱۳۶۰ کیلوگرمی آن نمونه های مهمی همچون سلول های قلبی رشد داده شده در ایستگاه فضایی بین المللی دیده می شود. این سلول ها که طی یک ماه شکل گرفته اند بخشی از مطالعه جدید ناسا موسوم به «سلول های قلبی» است.

دانشمندان با بررسی دقیق این سلول های قلبی، اثرگذاری شرایط سخت فضا و جاذبه صفر بر عملکرد آنها را مورد بررسی قرار می دهند تا از این طریق ضمن تشخیص بیماری های ناشی از این وضعیت، درمان های دارویی مؤثری را ارائه کنند.