مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت از تدوین طرح ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت و پودمانی در راستای راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی و همچنین طراحی کتابخانه دیجیتال به عنوان یکی از محورهای بسته تحول و نوآوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر سیدناصر استاد با اعلام این مطلب گفت: در راستای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یکی از محورهای بسته تحول و نوآوری، طرح ارائه دوره های کوتاه مدت و پودمانی در حال تدوین است. وی در ادامه آموزش مجازی را نسل چهارم و پنجم آموزش از راه دور دانست و تصریح کرد: این شیوه آموزش امکان یادگیری در هر زمینه برای هر فرد و در هر زمان و مکان را به صورت مادام العمر فراهم آورده است و ارائه مدل دوره های پودمانی و کوتاه مدت پزشکی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. مسوول راه‌اندازی دانشگاه‌های علوم پزشکی مجازی کشور، با اشاره به اینکه ارائه این مدل می‌تواند به کمک سیاست‌گذاران دانشگاه‌های علوم پزشکی در فضای مجازی بیاید از بررسی دوره های کوتاه مدت مجازی مرتبط با سلامت خبر داد و اظهار داشت: دراین خصوص قرار است دوره‌های پودمانی منجر به مدرک و یا در زیر آموزش ضمن خدمت قرار گیرند. وی با اشاره به طراحی کتابخانه مجازی برای دانشگاه‌ها در حوزه پزشکی افزود: در نقشه جامع علمی نظام سلامت و بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بر یکپارچه سازی فرایندهای کاری و سیستم های اطلاعاتی تاکید شده است. دکتر استاد همچنین اضافه کرد: در این راستا ترکیب کتابخانه های دیجیتال و محیط یادگیری مجازی موجب دسترسی یکپارچه به منابع و محتوای دو محیط خواهد شد وافزایش استفاده از منابع کتابخانه را در برخواهد داشت. وی عوامل راهبردی سازمانی و نیروی انسانی، ساختار ظاهری و محتوایی و نحوه سازماندهی در راهبردهای دسترسی به منابع را از جمله مهمترین موارد در طراحی کتابخانه‌های دیجیتال برشمرد و اظهار داشت: هدف از ایجاد کتابخانه مجازی فراهم آوردن مبنای یادگیری و دانش برای ارائه یک زیربنای محکم و ارتقای کیفیت آموزشی از طریق دسترسی به کتاب‌ها، مواد و مجلات توسط ابزارهای فناوری و فناوری اطلاعات است. مسوول راه اندازی دانشگاه‌های علوم پزشکی مجازی کشور در پایان ارائه مدل جامع کتابخانه دیجیتال متناسب با محیط مجازی و ارتقای فرایند آموزشی مجازی با ادغام کتابخانه دیجیتال در سطح دانشگاه‌ها را از مهمترین این اهداف راه اندازی کتابخانه مرکزی عنوان کرد و گفت: امیداریم با برقراری ارتباط میان کتابخانه‌های موجود در سطح کشور، این پروژه پیاده سازی و عملیاتی شود.