محققان از دستیابی به روشی نوینی برای متوقف کردن خونریزی های داخلی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، در حالی که روش های مختلفی برای بند آوردن خونریزی از زخم های خارجی وجود دارد، جراحی تنها روش فعلی و مؤثر برای توقف خونریزی های داخلی به حساب می آید.

اکنون محققان دانشگاه مریلند روشی نوین ارائه کرده اند که با استفاده از آن، جراحی تنها شیوه مؤثر برای بندآوردن خونریزی های داخلی نخواهد بود، حال آنکه این دسته از خونریزی ها معمولا عواقب سختی به همراه دارد.

در این نوآوری، محققان نانوذرات قابل تزریقی را تولید کرده اند که روند ایجاد لخته در خون را تسریع کرده و بدین ترتیب خونریزی به سرعت در زخمهای داخلی متوقف می شود.

هر یک از این ذرات نانویی حاوی مولکولی است که با گلیکوپروتئین خاصی پیوند برقرار می کند. گلیکوپروتئین تنها در پلاکتهای فعال شده پیدا می شوند.

این بدان معناست که با ورود این نانوذرات به جریان خون و رساندن خود به محل زخم ایجاد شده در اندامهای مختلف داخلی، روند ایجاد لخته های خونی را سریعتر می کنند. در واقع در این نقاط حساس(محل خونریزی داخلی) پلاکت های فعال وجود دارند و بدین ترتیب لخته سازی با حضور نانوذرات صورت می گیرد.

محققان این فناوری جدید پزشکی را روی موش های آزمایشگاهی آزمایش کرده و در کمال شگفتی متوجه شدند که مدت زمان توقف خونریزی داخلی تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. آنها در ادامه این آزمایشات را بر روی خوک ها نیز انجام دادند.

حالا محققان به دنبال توسعه این فناوری و انجام آزمایشاتی بر روی انسان هستند تا در نهایت آن را بین ۵ تا ۱۰ سال آینده به عنوان فناوری کاربردی ارائه کنند.