با استفاده روز افزون از فناوری چاپگر سه بعدی در حوزه های مختلف، جایگاه این دستاورد بشری روز به روز در زندگی بشر وسیع تر می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، برای مثال در طراحی لباس به این شیوه می توان الگوهایی برجسته و زیبا را در لباس ایجاد کرد و در ساخت آلات موسیقی با استفاده از این شیوه، صدایی جدید را در یک دستگاه موسیقیایی خلق کرد. همچنین در حوزه خودروسازی با بهره بردن از این فناوری می توان خودروهایی با وزن سبک تر، زیباتر و در مدت زمان کوتاهی تولید کرد.