دسترسی دانشگاه تربیت مدرس به معتبرترین پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و مجلات الکترونیکی بین‌المللی محقق شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دانشگاه تربیت مدرس با صرف هزینه ۵۰ میلیارد ریالی، امکان دسترسی به معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی علمی و مجلات الکترونیکی بین المللی و داخلی را برای تامین منابع علمی به روز مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی فراهم کرده است. بر این اساس دسترسی به بیش از ۱۳ هزار عنوان مجله الکترونیکی، ۵۵ هزار عنوان کتاب الکترونیکی و بیش از ۲ میلیون پایان نامه الکترونیکی از طریق پایگاه های اطلاعاتی علمی برای استفاده دانشجویان، اساتید و محققان این دانشگاه فراهم شده است.