وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برگزارکنندگان سیزدهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان کشور تقدیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر محمد فرهادی به پاس برگزاری شایسته المپیاد سیزدهم در دانشگاه فردوسی، از برگزارکنندگان سیزدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان سراسر کشور تقدیر می‌کند. دکتر طاهری، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی و دبیرکل اجرایی المپیاد سیزدهم اظهار کرد: همزمان با آغاز گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه تهران به پاس برگزاری شایسته سیزدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان کشور از برگزارکنندگان المپیاد سیزدهم تقدیر می‌شود. وی گفت: گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسری کشور، دوم و سوم شهریور ۹۵ در دانشگاه تهران با هدف بررسی مباحث تغذیه، خوابگاه‌های دانشجویی و شیوه‌نامه اجرایی شوراهای صنفی برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی، سیزدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ ۲۷ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در دهکده بازی‌های پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.