اعضای حاضر در سی امین جلسه شورای ارزیابی توانمندی های فناورانه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اعطای گواهی نامه توانمندی فناورانه به دو شرکت موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت این سازمان در جلسه ای با حضور معاون نوآوری، تجاری سازی و انتقال فناوری، مدیرکل دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت و جمعی از اعضای شورا، داوران و اعضای هیات علمی، پس از بررسی چندین توانمندی فناورانه اظهار شده از طرف دو شرکت تولیدی و خدمات فنی و مهندسی، با اعطای گواهینامه توانمندی فناورانه به این دو شرکت موافقت کرد. بر اساس تصمیم این شورا، «شرکت زرماکارون» برای توانمندی فناورانه با عنوان «تولید لازانیای پیش پخت با استفاده از سیستم بخار آب» و «شرکت پویا فناوران کوثر» برای توانمندی فناورانه با عنوان «دوربین ثبت تردد و تخلف embedded(کارابین)» موفق به دریافت گواهی نامه شدند. این دو بنگاه فناور، دو گواهینامه تائید توانمندی فناورانه از سوی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران دریافت کردند که به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت.