دومین همایش مدیریت استعداد با عنوان مدیریت استعدادها در هزاره سوم از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران در اسفند ماه جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، آذر سال گذشته نخستین همایش مدیریت استعداد با حضور صاحب نظران ایرانی و خارجی توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برگزار شد.

آشنایی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه استعداد یابی، شناسایی نیازهای تحقیقاتی و اولویت بندی آنها و در نهایت کمک به حفظ منافع ملی، همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‏های بین‌المللی و تشویق و بکارگیری محققین و پژوهشگران نخبه در زمینه استعدادیابی از جمله اهداف این همایش تعریف شده است.

در این راستا صندوق دومین همایش را در روزهای اول و دوم اسفند ماه سال جاری با هدف حمایت از استعدادهای بالفعل و بالقوه کشور و همچنین شناسایی نهادهای استعدادپرور برگزار می‌کند.

دومین دوره این همایش با عنوان «مدیریت استعداد در هزاره سوم» توسط صندوق و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد ‌شد.