دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تهیه نسخه نهایی اطلس ظرفیت های علمی و فناورانه حوزه زیست فناوری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی قانعی اظهار داشت: اطلس ظرفیت‎های علمی و فناورانه حوزه زیست فناوری تهیه و منابع مالی آن نیز تامین شده است و تا چند ماه آینده نسخه نهایی آن ارائه خواهد شد.

وی افزود: ستاد توسعه زیست‌فناوری که بر اساس اسناد جاری، وظیفه حمایت، هدایت و هماهنگی موسسات و مراکز فعال و مرتبط با زیست‌فناوری را بر عهده دارد، در نظر دارد اطلس ظرفیت‌های علمی و فناورانه حوزه زیست‌فناوری را تهیه کند. به گفته قانعی، این اطلس با اهتمام ظرفیت‌های فکری هر گروه پژوهشی، مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده، قطب علمی و یا پژوهشگاه‌ها تهیه شده و از دانشگاه ها و مراکز علمی نیز در این زمینه پیشنهاداتی دریافت شده است. وی اضافه کرد: این حمایت‌ها با این هدف صورت می‌گیرد که با مدیریت به سامان و پیگیری ماموریت محوری در هر واحد علمی بر یک عرصه اولویت دار اختصاصی و با هدف عمق بخشی به تسلط دانشی و تحقق نیاز کاربردی کشور امکان حمایت‌های هدفمند اعتباری فراهم شود.