اولین مدرسه تابستانی دانشجویی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این مدرسه با حضور امیر علی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی معاونت و جمعی از مسئولین به مدت پنج روز افتتاح شد. در این مدرسه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و چهار کارگاه علمی برگزار خواهد شد و برای هر جلسه مسابقه‌ای متناسب با مطالب ارائه شده بین شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی با بیان اینکه بازار حوزه سلول های بنیادی در دنیا در حال رشد است و در کشور، دانش سلول های بنیادی و کارآزمایی بالینی به خوبی پایه گذاری شده است بیان کرد: در حال حاضر در فاز تبدیل و ترجمه دانش سلول‌های بنیادی به حوزه بالینی هستیم و برای اینکه این امر محقق شود در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در ۳ حوزه توسعه منابع انسانی، تجاری سازی و بازار و ارائه خدمات سلولی مشغول برنامه ریزی هستیم. حمیدیه از تشکیل شورای عالی سلول‌های بنیادی در استان های مختلف کشور خبر داد و افزود: این امر جهت هم افزایی و مشارکت دانشگاه های کشور تشکیل یافته است. وی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بسته تحول آموزشی این دانشگاه، آموزش این حوزه نوین در کنار سایر دروس به پزشکان نسل آینده بسیار مهم و کارآمد خواهد بود و افراد به گونه ای متفاوت تعلیم خواهند دید. در خاتمه مراسم افتتاحیه دکتر پیوندی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: می بایست در جهت گسترش این علم نوین تلاش نمود و توسعه علوم و فنون جدید نقش کلیدی و راهبردی در پیشبرد این علم دارد و در این حیطه تلاش جدی در جهت درمان بیماری های و کاهش هزینه ها انجام دهیم. وی حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این حوزه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: گسترش این فنون در دانشگاه ها موجب رشد این علم خواهد شد.