هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی(ایران تله کام ۲۰۱۶) اوایل مهردر تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، این نمایشگاه با حضور فعالان صنعت ارتباطات، چهارم تا هفتم مهر ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، برپا می شود. ثبت نام برای حضور متقاضیان داخلی مشارکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام ۲۰۱۶) از ۲۵ مردادماه آغاز شده است و تا سوم شهریور ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید برای جانمایی تا این تاریخ اقدام کنند. سالن‌های ۶، ۷، ۹-۸، ۱۱-۱۰، ۱۳-۱۲، ۱۴، ۲۷ و سری ۲۵ جهت نمایشگاه ایران تله کام ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده‌ است. هفدمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی، با هدف نمایش آخرین دستاوردهای مخابراتی ایران و جهان برگزار خواهد شد.