معاون پذیرش و ناشران شرکت فرابورس ایران گفت: دلیل اینکه طرح های مخترعان به محصول تبدیل نمی شود، عدم وجود زبان مشترک بین مخترعان و سرمایه گذاران است.

به گزارش خبرگزرای موج، سید مهدی علم الهدی امروز در فستیوال تجهیزات پزشکی عنوان کرد: انتظار داشتیم طرح های بیشتری در حوزه پزشکی به این بازار دارایی فکری وارد شوند تا بتوانیم آنها را به سرمایه گذاران این حوزه معرفی کنیم.

وی افزود: ما به نتیجه رسیدیم که گردش دارایی فکری و ایده ها در بازارها آمار بالایی ندارند به همین دلیل باید ریشه یابی کنیم که چرا این بازار نتیجه دلخواه ما را نداشته است.

معاون پذیرش و ناشران شرکت فرابورس ایران با اشاره به یکی از دلایل این مشکل اظهار داشت: نبود ادبیات مشترک بین فعالان بزرگ سرمایه و مخترعان می تواند دلیلی برای به تحقق نرسیدن نتیجه یک طرح تحقیقاتی باشد. مخترعان معمولا با دیدگاه علمی خود صحبت می کنند و از سوی دیگر، فعالان و سرمایه گذاران گرایش مالی دارند.

به گفته وی همچنین برخی طرح های تحقیقاتی برای ورود به بازار آماده نیستند به همین دلیل مورد توجه سرمایه گذاران قرار نمی گیرد.

علم الهدی با اشاره به یکی از راه حل های ارتباط بیشتر مخترعان با سرمایه گذاران گفت: برگزاری فستیوال ها و بازار دارایی فکری می تواند تا حدودی این مشکل را برطرف کند زیرا طرح ها به سرمایه گذاران همان حوزه معرفی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه معرفی اختراع به عموم سرمایه گذاران منطقی نیست، اظهار داشت: همچنین راه اندازی نهادهای مالی تخصصی، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه می تواند بیشتر طرح های تحقیقاتی را به مرحله عملیاتی نزدیک کند.