در «بازار دارایی فکری نوآوری‌های تجهیزات پزشکی» سه قرارداد بین مخترعان و سرمایه‌گذاران منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، فستیوال «نوآوری‌های تجهیزات پزشکی؛ بازار دارایی فکری» امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این فستیوال هفت اختراع در زمینه تجهیزات پزشکی به سرمایه‌گذاران معرفی و در حاشیه این رویداد، سه قرارداد بین مخترعین و سرمایه‌گذاران منعقد شد.

این قراردادها مربوط به بازار دارایی فکری لوازم خانگی بوده که در سال ۹۴،۷ اختراع به سرمایه‌گذاران معرفی شد.

دانش فنی دستگاه ظرفشویی با سیستمAir Jetکه توسط علی‌اصغر کمالی سروستانی اختراع شده، به یک شرکت با مبلغ قرارداد ۱۲ میلیارد ریال واگذار شد.

همچنین دانش فنی فیلتر شکونین جاذب مواد مضر و سرطان‌زای دود سیگار که توسط رضا اسمائی اختراع شده، به یک شرکت دیگر با مبلغ قرارداد ۱۶ میلیارد ریال واگذار شد.

این فیلتر مواد آلاینده گازی را جذب می‌کند و روند فیلتراسیون آن با فرمولاسیون گیاهی است.

لیسانس فناوری «ترازوی سلامتی و غذای رژیمی هوشمند با امکان تعیین و نمایش ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی با توجه به وزن آنها» که توسط محمدرضا شاه بداغی اختراع شده نیز به یک شرکت با مبلغ ۷ میلیون ریال اعطا شد.