سه قرارداد سرمایه گذاری در بازار دارایی فکری امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری فستیوال نوآوری های تجهیزات پزشکی بین مخترین و سرمایه گذاران داخلی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز در حاشیه برگزاری چهارمین فستیوال بازار دارایی فکری با عنوان نوآوری های تجهیزات پزشکی سه قرار داد منعقد شد، ابتدا انعقاد قرارداد واگذاری مالکیت و دانش فنی دستگاه ظرفشویی با سیستم Air Jetبین علی اصغر کمالی سروستانی مالک اختراع و گروه صنعتی انتخاب به عنوان خریدار به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال انجام شد. همچنین دستگاه فیلتر جاذب مواد مضر و سرطان زای دود سیگار با مالکیت رضا اسمایی با شرکت 'تچرا دارو' در قالب واگذاری مالکیت و دانش فنی به مبلغ ۱۶ میلیارد ریال منعقد شد. ترازوی سلامتی و غذایی- رژیمی هوشمند با امکان تعیین و نمایش ارزش تغذیه ای مواد غذایی با توجه به وزن آن از دیگر قرار داد های بازار دارایی فکری در حوزه لوازم خانگی بود که بین محمد رضا شاهبداغی و شرکت 'سپهر پرکاس پارسیان' درقالب اعطای لیسانس فناوری (تولید تعداد مشخص) به مبلغ ۷ میلیون ریال منعقد شد. سومین فستیوال نوآوری های لوازم خانگی در دی ماه سال گذشته با ارائه ۷ طرح نوآورانه برگزار شد که تا کنون ۴ طرح آن توانسته سرمایه گذارداخلی جذب کند.