نتایج یک مطالعه نشان می دهد، پروتیین هایی که در نوعی شقایق دریایی برای ترمیم سلول های آسیب دیده وجود دارد، می تواند سلول های حساس به صدا در موش ها را نیز ترمیم کند، یافته ای که امیدی به بازیابی شنوایی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اکونومیست، شنوایی افراد به وجود هزاران تار موی باریک در گوش داخلی بستگی دارد. زمانی که انواع مختلف صدا این موهای باریک را به ارتعاش درمی آورد، سلول های انتهایی این موها سیگنال هایی را به مغز ارسال می کنند و در نهایت، صدا شنیده می شود. در شرایط عادی، سمفونی ایجاد شده به موهای باریک آسیب نمی رساند، اما صداهای بسیار بلند می تواند عملکرد آنها را مختل کند و در موارد شدیدتر سلول های مرتبط به آنها را از بین ببرد. پزشکان از دیرباز گمان می کردند که چنین آسیب هایی غیرقابل بازگشت است؛ اما آزمایش محققان به رهبری 'گلن واتسون' از دانشگاه لوئیزیانا در لافایت که در مجله اکسپریمنتال بایولوجی Experimental Biology منتشر شد، نشان می دهد که پماد حاوی پروتیین های به دست آمده از گونه ای شقایق دریایی می تواند تاثیرگذار باشد. برخی از انواع این شقایق از شنوایی ابتدایی برخوردارند: مجموعه ای از سلول های ریز مشابه مو در به اصطلاح بازوهای این جانور وجود دارد که با آنها می تواند به سایر جانوران چنگ بیاندازد. در برخی موارد، جراحات حاصل شده در این مبارزه ها، عملکرد موها را مختل می کند و برخلاف پستانداران، موهای باریک در این شقایق دریایی در مدت چهار ساعت ترمیم می شود. دکتر واتسون در یک مطالعه اولیه متوجه شد که نوعی شقایق ترکیبی از ۳۷ پروتیین را برای بازیابی و ساماندهی مجدد موهای ریز به کار می برد. واتسون برای یافتن پاسخی برای این پرسش که آیا پروتیین های یاد شده موهای باریک و حساس در سایر جانداران را هم ترمیم می کند، از این ترکیب پروتیینی برای ترمیم موهای حساس نوعی ماهی استفاده کرد و دریافت که به کارگیری این ترکیب، زمان ترمیم در ماهی را از ۹ روز به یک ساعت کاهش داد. وی سپس تحقیق خود را متوجه پستانداران و به طور خاص موش ها کرد.نتیجه مطالعه این بود که پروتیین های یاد شده مولکول های سلول های شنوایی و حساس به صدا در موش ها را نیز ترمیم کرد. تحقیقات در این باره ادامه دارد.