همزمان با هفته دولت، ۴۶۵ پروژه مخابراتی در استان تهران و البرز به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج، همزمان با فرارسیدن هفته دولت ۴۶۵ پروژه مخابراتی شامل پورت مشترک سوئیچ، پورت مشترک و دیتا (ACCESS) و پورت دیتا (DSLAM) توسط شرکت مخابرات استان تهران به بهره برداری می رسد. با بهره برداری از ۴۶۵ پروژه مخابراتی ۱۸هزار و ۲۰۰ پورت سوئیچ، ۱۲۶ هزار و۷۰۰ پورت دیتا (ACCESS) و ۱۴۸ هزار پورت دیتا (DSLAM) در استان تهران و البرز آماده بهره برداری خواهد شد.