در یونان موجودی زندگی می کند که می توان آن را شاهد زنده تاریخ بیش از یک هزار سال اخیر اروپا به شمار آورد: درخت کاج هزار ساله.

به گزارش خبرگزاری موج، دانشمندان با بررسی دقیق سن این درخت تخمین می زنند که این درخت حداقل باید ۱۰۷۵ ساله باشد! بدین ترتیب باید گفت این درخت قدیمی ترین درخت اروپاست. برای این درخت نام «آدونیس» (از نام های افسانه ای یونان) انتخاب شده است و به گفته دانشمندان طی بیش از یک هزار سال گذشته جنگ های متعدد، تحولات و انقلاب های گوناگون، جنگ های صلیبی و حتی قرون وسطی را نیز دیده است. دانشمندان با نمونه برداری از عمق بدنه درخت به این نتیجه رسیده اند که باید بیش از ۱۰۷۵ سال سن داشته باشد. جالب اینجاست که آنها در این نمونه برداری موفق نشدند به مرکز درخت برسند و به همین دلیل حدس می زنند سن آن باید بیش از این رقم باشد. دانشمندان عوامل مختلفی را در ادامه حیات این درخت و سایر درختان پیر دنیا نظیر آنهایی که در آمریکا دیده شده اند عنوان می کنند که دور بودن از اجتماعات انسانی از مهمترین آنهاست. عقیده آنها بر این است که در دل این درختان می توان سرنخ های مهمی درباره تغییرات جوی و تأثیرات ناشی از زندگی انسان ها بر محیط زیست را پیدا کرد. آنها می گویند آدونیس و چند درخت پیر دیگر که در اطرافش قرار دارند در واقع یک خانه طبیعی متشکل از بازنشسته های طبیعت را شکل داده اند.