سازمان فضایی آمریکا(ناسا) اعلام کرد که یک درگاه جدید وب ایجاد کرده است تا تمامی مقاله های تحقیقاتی این سازمان را به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، مقاله های تحقیقاتی ناسا در خصوص موضوعات مختلف از فرصت های زندگی روی قمرهای مریخ گرفته تا اثر زندگی در ایستگاه فضایی بر فولیکول های موی فضانوردان در درگاه وب پاب اسپیس Pubspace قابل مشاهده خواهد بود. براساس این گزارش، سیاست ناسا این است که مقاله های تحقیقاتی این سازمان به استثنای مقالات مرتبط با امنیت آمریکا، در عرض یکسال پس از انتشار به پاب اسپیس ارسال شود. با این حال در حال حاضر، تنها حدود ۸۵۰ مقاله در این وب سایت در دسترس عموم است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ماه مه در زمینه یک ابتکار عمل برای دسترسی عمومی رایگان به تمامی مقالات علمی اروپا تا سال ۲۰۲۰ توافق کردند.