برخی نهادهای دولتی در عربستان هدف حملات ویروسی شدید قرار گرفته اند تا از طریق وب سایت هایشان هک شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نوشته روز شنبه یک نشریه سعودی، دولت عربستان به کاربران نهادهای دولتی و شرکت های بزرگ هشدار داد که رایانامه ها (ایمیل های) ارسال شده برای آنها ممکن است صدمات بدی را به دستگاه های رایانه ای وارد کند. در این هشدار دولتی ذکر شده است که صدها آدرس خارجی از کشورهای مختلف که به وب سایت های مقام های دولت سعودی حمله کرده اند، در این وب سایت ها عملکردی عادی داشته اند. دولت سعودی همچنین اعلام کرد که کاربران هدف، رایانامه هایی با فایل های پیوستی دریافت می کنند و به محض دانلود کردن پنج فایل پیوست، ویروس مهمترین فایل های رایانه را هدف قرار می دهد و سپس وارد عمل می شود. به گفته برنامه ریزان رایانه ای، هکرها قصد دارند بیشترین آسیب ممکن را با ارسال بسته کاملی از ویروس به کاربران وارد کنند. کارشناسان پیش بینی کردند که احتمال حملات سایبری بیشتری به کاربران خاورمیانه ای وجود دارد، زیرا این کاربران به پیام هایی از شبکه اجتماعی وابسته هستند. با این حال، کارشناسان مزبور اطمینان دادند که کنترل با دقت پیام ها هر گونه حمله احتمالی را خنثی می کند. این برای دومین بار است که وب سایت های رسمی عربستان در سال ۲۰۱۶ هک می شوند و هدف حملات سایبری خارجی قرار می گیرند. وب سایت وزارت کشور عربستان در میان وب سایت هایی است که در طول ماه های گذشته از فعالیت بازماند. وب سایت شرکت نفت آرامکو سعودی نیز اوت ۲۰۱۵ هدف حملات سایبری قرار گرفت که به گفته مقام های این کشور، هدف از این حملات توقف تولید این شرکت بود.