Alexei Bastidas در تابستان گذشته زمان کارآموزی خود در شرکت اینتل را صرف طراحی برنامه‌ای کرد که با درک فعالیت کاربران به آنان در مورد فعالیت‌های مخربشان در فضای مجازی هشدار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از ریکد، برنامه موبایلی طراحی شده توسط این فرد که فعلا در مرحله آزمایشی است، به افراد می گوید که در زمان فعالیت در سایت توییتر تا چه میزان آزاردهنده رفتار کرده و باعثایجاد مزاحمت برای دیگران می شوند.

این برنامه هم بر مبنای یک مقیاس عددی به کاربران نمره می دهد و هم نمونه هایی از توییت های ارسالی را که آزاردهنده تلقی می شوند، به نمایش درمی آورد.

ساخت این برنامه بخشی از طرح درازمدت اینتل برای مقابله با آزار و اذیت های اینترنتی از طریق طراحی برنامه ها و نرم افزارهای هوشمند است.

Bastidas می گوید الگوریتم مورد استفاده در این برنامه هوشمند بوده و می توان آن را آموزش داد. بدین منظور باید دامنه گسترده ای از محتوای موجود در اینترنت از سایت های مختلف به خورد آن داده شود تا برنامه مذکور بتواند محتوای آزاردهنده را شناسایی کرده و در موردش هشدار دهد.

قرار است این برنامه و کدهای منبع آن ظرف چند ماه آینده عرضه شوند تا عموم کاربران بتوانند از آن استفاده کنند. عرضه نرم افزار مذکور در شرایطی که توییتر به علت رشد فزاینده تعداد کاربرانی که از آن برای انتشار مطالب نژادپرستانه، ضداقلیت های مذهبی و نژادی و… استفاده می کنند می تواند به کمک این شرکت هم بیاید.