دوازده شهر یونان به دلیل شیوع بیماری مالاریا، طبق دستور مرکز پیشگیری امراض مسری این کشور در قرنطینه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز پیشگیری و درمان امراض مسری یونان روز شنبه اعلام کرد: تعداد دوازده شهر یونان در نقاط مختلف این کشور از جمله شهر «مارتن» واقع در شمال شرق شهر آتن و شهرهای «اویی یا»، «خلکیدا» و «فثوتیدا» واقع در جنوب و شمال این کشور به علت شیوع بیماری مالاریا تحت مراقبت های ویژه و قرنطینه قرار گرفته اند. به گزارش مرکز پیشگیری و درمان امراض مسری یونان، شهروندان و کارکنان بیمارستان های این شهرها حق اهدای خون ندارند. این مرکز همچنین گزارش داد: تاکنون بیش از ۶۲ نفر در این شهر ها به بیماری مالاریا مبتلا شده اند. براساس گزارش مرکز پیشگیری و درمان یونان، از این تعداد ۵۰ نفر از پناهجویانی هستند که در کمپ های این کشور نگهداری می شوند و سایر مبتلایان نیز از شهروندان این شهرها هستند.