معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی(GDP) کمتر از نیم درصد است، تجمیع فعالیت های شرکت های دانش بنیان به منظور افزایش این سهم را بسیار اثرگذار دانست و گفت: شرکت های کوچک دانش بنیان برای ایجاد کنسرسیوم حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری موج،دکتر وحید احمدی در جمع خبرنگاران در پی برگزاری یکصد و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با تاکید بر اینکه، ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان طبق قانون به شورای عالی عتف واگذار شده است، گفت:بر اساس این قانون صندوق نوآوری و شکوفایی نیز موظف است گزارش های دوره ای را آماده کرده که دبیرخانه عتف نیز پس از دریافت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. وی با بیان اینکه، بر اساس توافقات صورت گرفته، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان زیر نظر شورا عالی علوم، تحقیقات و فناوری به کار خود ادامه می دهد، گفت: بر این اساس ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور مجوز به شرکت های دانش بنیان نیز بر عهده این شورا است. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:تقاضا برای تاسیس شرکت های دانش بنیان در مرحله ابتدایی از طریق پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بررسی شده و در ادامه درخواست برای مجوز شرکت های دانش بنیان به کارگروه ارزیابی و صدور مجوز که زیر نظر این شورا است باید ارائه شود. وی با بیان اینکه در جلسه عصر چهارشنبه گزارش مفصلی از سوی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ارائه شد، گفت: طبق این گزارش تعداد شرکت های دانش بنیان ۲ هزار و ۵۵۸ شرکت است که دوهزار و ۳۲۴ طرح ارائه شده است و طرح هایی که تعیین تکلیف شده است یک هزار و ۸۰۲ طرح است که ۵۲۲ طرح در حوزه های مختلف در حال بررسی است. دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده تعدادی ساختمان مورد نیاز صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان در چند دانشگاه راه اندازی و فعال شده است. وی در خصوص اینکه آیا آماری از تعداد شرکت های دانش بنیان تاسیس شده از سوی هیات های علمی دانشگاه ها وجود دارد نیز با بیان اینکه آئین نامه تاسیس این شرکت ها ماه گذشته ابلاغ شده است گفت: تعدادی بسیاری از شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به صورت خودجوش تاسیس شده است. احمدی در ادامه با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه در صورت فعالیت در شرکت های دانش بنیان از مزایای ارتقا و همچنین ترفیع برخوردار می شوند، گفت: ارتقا مربوط به فعالیت اساتید در حوزه علم و فناوری است اما ترفیع در ارتباط با تاسیس شرکت یا محصولات دانش بنیان است که امتیازاتی برای این دو حوزه در نظر گرفته شده است. وی در خصوص اینکه آیا شورای عتف برنامه ای برای حمایت از شرکت های تازه تاسیس و کوچک دانش بنیان دارد نیر با بیان اینکه ما هنوز ابتدای راه هستیم گفت:طبق آماری که داده شده است در این جلسه سهم تولیدات شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی یا GDP مجموع سهم اقتصاد دانش بنیان کمتر از نیم درصد است. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: درصورتیکه بخواهیم هدف گذاری کنیم در حوزه سهم تولیدات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی به سهم حداقل ۱۰ درصدی برسیم، این به معنای آن است که سهم فعلی بایستی به حداقل ۲۰ برابر افزایش پیدا کند. دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فنارری ادامه داد:این نیازمند آن است که شرکت های کوچک دانش بنیان توسعه یافته و بزرگ شوند و سهم آنها در بازار افزایش باید. وی با بیان اینکه، در حال حاضر امکان حضور سرمایه گذاران خارجی نیز در کشور تا حدودی فراهم شده است، گفت: ارتقا سهم محصولات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی نیازمند حمایت هرچه بیشتر از شرکت های کوچک و ایجاد کنسرسیوم های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری است. احمدی  یکی از برنامه های جدی در حال حاضر را ایجاد کنسرسیوم ها بین شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: طوریکه شرکت های کوچک دانش بنیان در پارک های علم و فناوری برای توانمندی بیشتر تجمیع و خودشان به صورت کنسرسیوم عمل کنند. دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت پژوهش های قرآنی در این شورا نیز گفت: متاسفانه اعتباری که قرار بود برای این طرح تخصیص داده شود، در سال گذشته ابلاغ نشده است. وی در عین حال گفت: البته مجموعه پروژه های متفرقه را ما دسته بندی و برای ۹ پروژه کلان نیز مدیریت اجرایی، زیرپروژه، آئین نامه و نظام پایش تعریف کرده ایم و آماده ایم که به محض ابلاغ اعتبار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی کار این پروژه ها فرهنگی نیز آغاز شود.