همه چیز برای آغاز یکی از مهمترین مأموریت های فضایی جهان آماده شده است. ۵۰ مینی ماهواره مهیای پرتاب به فضا هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیمی بین المللی از دانشمندان کشورهای مختلف جهان خود را برای پرتاب ۵۰ مینی ماهواره کهCubeSatsنامیده می شوند آماده می کنند. این ماهواره ها راهی لایه «ترموسفر» زمین می شوند. این لایه، خارجی ترین بخش از اتمسفر زمین به حساب می آید که چیز زیادی درباره آن نمی دانیم.

کسب اطلاعات بیشتر درباره ترموسفر که در حد فاصل ۲۰۰ تا ۳۸۰ کیلومتری زمین قرار دارد اهمیت زیادی برای دانشمندان دارد زیرا این لایه از ما دربرابر شرایط سخت و پیچیده فضای بیکران محافظت می کند.

در این مأموریت تاریخی، به جای اینکه ۵۰ مینی ماهواره مستقیما از زمین به سمت ترموسفر پرتاب شود، از ایستگاه فضایی بین المللی استفاده خواهد شد. در واقع این ایستگاه فضایی سکوی پرتاب این ماهواره ها لقب می گیرد.

دانشمندان می گویند که تقریبا چیز زیادی درباره این بخش از اطراف زمین نمی دانیم. انجام هرگونه اندازه گیری دقیقی درباره این لایه کار بسیار دشواری بوده حال آنکه ترموسفر حد فاصل زمین و فضای بیکران است.

پرتوهای اشعه ایکس و ماورای بنفش خورشید به این لایه مهم برخورد کرده و پدیده شگفت انگیز شفق قطبی را ایجاد می کنند.

در عین حال همواره نگرانی های زیادی نسبت به بروز اختلالات در عملکرد سیستمهای ارتباطی و شبکه های برق ناشی از این پرتوها وجود دارد.

پروژه ۵۰ مینی ماهوارهCubeSatsبخشی از یک پروژه بین المللی موسوم بهQB - ۵۰است که ۲۸ کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی، ژاپن، آمریکا و استرالیا در آن حضور دارند.

هر یک از ۵۰ مینی ماهوارهCubeSatsحدود یک کیلوگرم وزن داشته و ابعاد هر از آنها که ساختار مکعبی دارد حدود ۱۰ سانتیمتر است.

این ماهواره ها که هر یک ۷۵۰ هزار دلار قیمت دارند در ماه دسامبر راهی ایستگاه فضایی بین المللی می شوند.