دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از برگزاری نمایشگاهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هدف ارائه دستاوردهای ستاد توسعه زیست فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی قانعی گفت: از ۳۰ مرداد تا سوم شهریور سال جاری نمایشگاه دستاوردهای حوزه ستاد زیست فناوری و ستاد نانوی معاونت علمی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار خواهد شد. وی افزود: این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای این دو حوزه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارائه گزارشی از نحوه هزینه بودجه های دریافتی در توسعه فناوری بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی است تا در صورت لزوم بودجه های بیشتری در این حوزه تزریق شود. به گفته قانعی، این نمایشگاه ها به صورت دوره ای و برای دستگاه های فعال در حوزه توسعه فناوری برگزار می شود و هفته گذشته نیز نمایشگاهی از دستاوردهای مجموعه های جهاد دانشگاهی برگزار شد. وی تصریح کرد: نمایشگاه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی شنبه هفته آینده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشایی شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.