فاز نخست تدوین نقشه راه فناوری جویشگر بومی توسط شورای راهبری این طرح آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پانل آینده نگاری جویشگر بومی با هدف تهیه نقشه راه و ره نگاشت این فناوری و رتبه بندی عدم قطعیت‌های کلیدی طرح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این نشست ابتدا علیرضا یاری، معاون مرکز تحقیقات مخابرات و مجری طرح جویشگر بومی، ضمن معرفی پروژه «آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی» به تشریح ضرورت و اهمیت دستاوردها و نتایج این پروژه در پیشبرد اهداف طرح جویشگر بومی پرداختند. فاز اول پروژه «آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی» به تدوین سناریوهای آینده‌های بدیل طرح جویشگر منتهی خواهد شد. ساختار تشکیلاتی پروژه، کلیاتی پیرامون متدلوژی اجرای پروژه و اهداف برگزاری آن از جمله مباحث مدنظر در این جلسه بود. در ادامه نماینده گروه پژوهشی پروژه، با هدف آشنایی مدعوین در خصوص معرفی چالش­های طرح شامل مواجهه با محیطی نو شونده و دستخوش عدم قطعیت، افزایش پیچیدگی و عدم قطعیت محیط، تصمیم‌گیری درباره آینده فعالیتی شگرف و فزاینده به ناامیدی و سرگشتگی، کشف هر چه بیشتر و مؤثرتر آینده جویشگر بومی نیازمند استفاده و کاربست ابزارها و روش‌های توانمند و کارا، سخنانی را بیان کرد. همچنین پیشران‌های موردنظر معرفی شده و بدین ترتیب فضای مناسب جهت بحث و بررسی پیرامون پیشران‌ها طرح جویشگر از طریق ایجاد ذهن انگیزی در خصوص عدم قطعیت‌های کلیدی که در تدوین سناریوها نقش مؤثری را ایفا خواهند کرد، ایجاد شد.