نشست مشترک مدیران حوزه پژوهش و فناوری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی تعامل پارک‌های علم و فناوری با شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، مشارکت در نمایشگاه هفته ملی پژوهش و فناوری و اجرای طرح کارآموزی دانشجویان در بخش صنعت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در نشست بررسی تعامل پارک‌های علم و فناوری با شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم درخصوص زمینه‌های همکاری بین شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری برنامه‌ریزی کنند. همچنین توافق شد سازمان شهرک‌های صنعتی در خصوص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری که تمایل به گسترش فعالیت و حضور در محدوده شهرک‌های صنعتی دارند، برنامه‌ریزی کند. همچنین بر اساس تصویب این کارگروه، مقرر شد وزارت علوم نیازهای وزارت صنعت را برای تمام واحدهای آموزش عالی کشور ارسال کند که در نمایشگاه آخرین دستاوردهای دانشگاهی و صنعتی به نمایش گذاشته شده و از پژوهشگران مرتبط با صنعت در هفته پژوهش تقدیر شود. بر اساس این گزارش، اعضای کارگروه ارتباط صنعت و  دانشگاه موافقت کردند وزارت علوم تا پایان شهریور ۵ نفر را جهت دوره پسادکتری صنعتی و ۵ نفر  را برای فرصت مطالعاتی در صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کند. همچنین در نشست کارآموزی دانشجویان در صنعت نیز توافق شد طرح جامعی در خصوص ضوابط و مشوّق‌های لازم برای اجرای بهتر کارآموزی دانشجویان در صنعت تهیه شود و به مجلس شورای اسلامی و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارسال شود.