محققان بر اساس مطالعه ای که از افزایش احتمال ابتلا به مفاصل تخم مرغ شکل در لگن گلف بازان حرفه ای حکایت دارد، به ورزشکاران هشدار دادند که تمرین های بازی گلف احتمالا به آسیب لگن منجر می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از تلگراف، محققان دانشگاه وارویک متوجه شدند که قسمت چپ و راست لگن گلف بازان حرفه ای نسبت به افراد عادی متفاوت است. یک تئوری این است که تمرین مداوم ورزش گلف تغییری در یک طرف لگن ایجاد می کند و باعث می شود که مفصل کروی شکل لگن، تخم مرغی شکل شود. با این حال محققان مطمئن نیستند که این مشکلات لگنی ناشی از بازی گلف باشد. محققان ابتدا به بررسی مشکلات مفصل لگن در بازیکنان گلف پرداختند اما در کمال تعجب مشاهده کردند که تقریبا یک پنجم از بازیکنان حرفه ای اروپا دچار درد در ناحیه لگن هستند. بررسی های بیشتر نشان داد که این درد ظاهرا با شکل مفصل کروی مانند لگن آنها ارتباط دارد. احتمال داشتن مفصل تخم مرغی شکل به نام مورفولوژی بادامک در طرف راست لگن گلف بازان حرفه ای، چهار برابر بیشتر از طرف چپ لگن آنهاست. این مطالعه نشان داد گلف بازانی که مفصل لگن آنها بیشتر تخم مرغ شکل است، نسبت به افرادی که مفصل توپی مانند لگن آنها کروی تر است، درد بیشتری تجربه می کنند. نتایج این مطالعه تنها منحصر به گلف بازان حرفه ای است و در گلف بازان غیرحرفه ای مشاهده نمی شود. بروز مورفولوژی بادامک میزان چرخش لگن را -حرکتی که برای تولید نیرو در چرخش گلف لازم است- کاهش می دهد. دکتر «اندرو موری» پزشک متخصص در تور گلف اروپا گفت: گلف فواید سلامتی قابل توجهی دارد و موجب طول عمر، فیزیک بهتر و سلامتی روانی می شود. اما هر بار که بازیکن چوب گلف را می چرخاند، نیروی زیادی به لگن وی وارد می شود. دکتر ادوارد دیکنسون محقق ارشد این مطالعه گفت: یافته های ما سوالات جدیدی را مطرح کرده است که باید به آنها پاسخ داده شود. به گفته محققان، با این همه هنوز مشخص نیست که آیا مفصل لگن گلف بازان حرفه ای به دلیل روش مورد استفاده آنها در بازی به این شکل تغییر می کند و یا این که احتمال حرفه ای شدن افرادی که مفصل لگن تخم مرغی شکل دارند، در بازی گلف بیشتر است. این تحقیق در مجله پزشکی British Journal of Sports Medicine منتشر شده است.