به گفته محققان اندام های زیست مهندسی شده ممکن است روزی منجر به بهبود پیوندها برای انسان شده و حتی به اندام های آسیب دیده اجازه بازسازی را بدهند.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان دانشگاه Northwestern در مراحل اولیه تولید بافت های زیست مهندسی شده و اندام های کامل با استفاده از سلول های بنیادی مشتق از رت ها و موش ها هستند. آنها درصدد هستند که بعد از تولید این اندام های زیست مهندسی شده عملکردی بودن آنها را با پیوند به جوندگان بررسی کنند. آنها در ساخت این اندام ها از یک داربست زیست تخریب پذیر استفاده می کنند که در واقع از جنس اسکلت اندام ها (ماتریکس خارج سلولی آنها) است که سلول های زنده آن با استفاده از روش های آنزیمی و مکانیکی برداشته شده است. با موفقیت درست این اندام های مهندسی شده در یک مدل جانوری (جونده)، گام بعدی استفاده و تست این اندام ها در پریمات ها و در نهایت انسان خواهد بود. دکتر ژانگ سرپرست این تیم تحقیقاتی بر این باور است که استفاده از این اندام های زیست مهندسی شده می تواند زمان انتظار بیماران برای دریافت پیوند را به طور معناداری کاهش دهد و احتمال رد پیوند نیز بالطبع پایین می آید.