یک شرکت فنلاندی تردمیلی طراحی کرده که روی آن می توان صخره نوردی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این فیلم، تردمیل ویژه ای را می بینید که بدون نیاز به طناب، مربی و تجهیزات خاص صخره نوردی می توان روی آن تمرین صعود به صخره را انجام داد. صفحه این تردمیل تا ۴۵ درجه به خود زاویه می گیرد تا موقعیت های مختلف صعود را برای ورزشکار شبیه سازی کند. این تردمیل در هر دقیقه تقریبا ۱۸ متر می چرخد و دارای ۹۰ قسمت برجسته برای کمک به صعود و نیز ۶۰۰ موقعیت احتمالی دیگر برای جابجا کردن نقاط به منظور سخت تر کردن تمرین است. روی این وسیله جدید ورزشی یک صفحه مانیتور وجود دارد که میزان کالری سوخته شده، زمان سپری شده و مسافت پیموده شده ورزشکار را محاسبه می کند.