عملیات خارج سازی ۳۹ مغروقه در آبراه اروند همزمان با هفته دولت با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، عادل دریس افزود: این عملیات با اعتبار ۶۲۵ میلیارد ریال به بخش خصوصی در صنایع دریایی واگذار شده و با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز می شود. وی زمان تعیین شده برای خارج سازی مغروقه های مورد نظر را ۳۰ ماه عنوان کرد و گفت:علاوه بر خارج سازی مغروقه های مذکور عملیات خارج سازی ۱۸ فروند دیگر که وسط آبراه اروند و سمت عراق می باشند باید با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام شود. دریس تصریح کرد:از ابتدای عملیات شناورسازی مغروقه های آبراه اروند تاکنون ۳۵ فروند مغروقه شناورسازی شد. مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر همچنین با بیان اینکه آبراه اروند دو مقوله لایروبی و شناورسازی مغروقه های باقی مانده از جنگ تحمیلی را دارد،گفت: در موضوع لایروبی، عملیات هیدروگرافی از سوی سازمان جغرافیای نیروی مسلح با هماهنگی طرف عراقی به صورت مشترک انجام شد. وی در ادامه گفت:با توجه به اینکه عملیات لایروبی، خط تالوگ را جا به جا می کند، حتما باید از سوی دفتر مشترک تامین منافع دو کشور با هماهنگی طرف عراقی انجام شود. مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، حجم لایروبی برای رسیدن به عمق هشت تا ۹ متر در اروند رود را ۳۵ میلیون مترمکعب پیش بینی کرد و گفت:برای لایروبی آبراه اروند به عمق هشت تا ۹ متر، حدود ۲۱۰ میلیون یورو اعتبار نیاز است. دریس همچنین با بیان اینکه تامین اعتبار مورد نیاز لایروبی اروند از عهده سازمان بنادر و دریانوردی خارج است، گفت: لایروبی اروند به بودجه عمومی و مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد که در این رابطه سازمان منطقه آزاد اروند قول مساعد برای مشارکت در این طرح داده است.