مدیر کل فنی و حرفه ای خوزستان گفت: توسعه سرمایه گذاری در بخش خصوصی مدنظر است و برای توسعه حرفه آموزی به دنبال احداثمراکز جدید هستیم که این پروژه ها و فضاها به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، عبدالنبی سواعدی چهارشنبه در آیین گشایش ۴۴ آموزشگاه فنی و حرفه ای در آمفی تئاتر اداره کل فنی حرفه ای استان اظهار داشت: گشایش مرکز فنی و حرفه ای در بخش دولتی اولویت ما نیست بلکه ایجاد اشتغال در بخش خصوصی است. سواعدی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای در راستای حفظ کرامت انسانی و داشتن مهارت است، افزود: در فنی و حرفه ای یکی از الگوها توانمندی محرومان است چرا که زندگی را بر اساس توانمندی ها و مهارت های شغلی می توان بنا کرد. وی ادامه داد: پایه زندگی و اقتصاد و زندگی مستقل همین مهارت است که در مجموعه های فنی و حرفه ای اتفاق می افتد. مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان اضافه کرد: با توسعه مهارت آموزی و استفاده از فناوری های نوین در انتقال مهارت و شگردهای تعاون برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است. سواعدی افزود: توسعه سرمایه گذاری در بخش خصوصی مدنظر است و برای توسعه حرفه آموزی به دنبال احداثمراکز جدید هستیم که این پروژه ها و فضاها به بخش خصوصی واگذار می شود. در این مراسم از نخبگان مهارتی خوزستان تجلیل شد.