یک فروند کشتی متعلق به امارات به دلیل عدم استفاده از نام بین‌المللی خلیج فارس در بندر امام خمینی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، یک فروند کشتی متعلق به امارات به دلیل عدم استفاده از نام بین‌المللی خلیج فارس در بندر امام خمینی توقیف شد. دلیل این توقیف صیانت کردن از هویت تاریخی خلیج فارس بوده که پس از بررسی مرکز کنترل و بازرسی کشتی‌های منطقه ویژه این بندر صورت گرفته است. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از نام خلیج فارس جز الزامات به حساب می‌آید و مرکز بازرسی منطقه ویژه برای پیشگیری از وارد شدن خدشه به این نام ملی و هویت تاریخی از جانب کشتی‌ها این اقدام را صورت داد.