پزشکان و کارمندان بیمارستان گلستان اهواز در حرکتی خداپسندانه وتحسین برانگیز، تعدادی از کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) رامورد حمایت مالی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، پزشکان و کارمندان بیمارستان گلستان اهواز در حرکتی خداپسندانه وتحسین برانگیز، تعدادی از کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) رامورد حمایت مالی قرار دادند.

در این طرح یک روزه تعداد ۳۰ کودک از سوی اداره کمیته امداد شهرستان شادگان معرفی شده اند و بوسیله آن هر یک از پزشکان یا کارمندان بیمارستان بصورت داوطلبانه، ماهیانه مبلغ مشخصی را به حساب یکی از این افراد واریز می کنند.

این طرح با استقبال بسیار خوبی از سوی کادر بیمارستان گلستان همراه شد.

بیمارستان گلستان اهواز بزرگترین بیمارستان دولتی جنوب غرب کشور است.