مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: وثیقه ۲۴ میلیارد ریالی برای مالکان ۲۷۸٫۸۸۰ تن برنج قاچاق دزفول صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، رضا سعیدی اظهارکرد: با توجه به اطلاعات واصله در خصوص وجود برنج قاچاق در سطح شهرستان دزفول در گشت مشترکی با عوامل انتظامی و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت دزفول از یک انبار در این شهرستان بازدید به عمل آمد که مقدار ۲۷۸٫۸۸۰ تن برنج قاچاق خارجی از انواع مختلف کشف و ضبط شد. وی افزود: این پرونده بلافاصله به شعبه اول دزفول ارجاع شد و در این خصوص دو نفر متهم شناسایی که پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ملکی به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال آزاد و انبار مورد نظر تا انجام اقدامات قانونی و طی مراحل تشریفاتی پرونده تعطیل شد.