مراسم افتتاحیه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و معارفه علی حموله طرفی به عنوان نماینده این اتاق در اهواز با حضور جمعی از مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان،  رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز پنجشنبه در آیین گشایش اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در اهواز بر توسعه همکاری ایران با کشور عراق در زمینه های مختلف تجاری تاکید کرد و گفت:اتاق ایران و عراق در شهرستان اهواز فعالیت خود را آغاز کرده و از تهران نیز برای رونق اقتصادی در این شهرستان از این اتاق حمایت می شود. یحیی آل اسحاق افزود:اتاق بازرگانی ایران و عراق تمامی توان و امکانات خود را برای تاسیس، پیگیری و حمایت های مالی و حقوقی از اتاق های شهرستان ها به کار می گیرد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد:امید است راه اندازی این اتاق، رونق اقتصادی این منطقه را باعث شود و نماینده جدید این اتاق نیز بتواند همواره در راستای سیاست های اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برنامه ها را پیش ببرد. غلامحسین شافعی عضوهیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این آیین گفت: پتانسل هایی که دراتاق های هم مرز وجود دارد می تواند کمک موثری برای فعالیت اتاق بازگانی ایران وعراق باشد به همین جهت یکی از اهداف اصلی ما این بود که بتوانیم درهیات رئیسه اتاق مشترک از روسای اتاق های هم مرز استفاده کنیم. وی افزود: بین اتاق های که در اتاق مشترک ایران و عراق به ثبت رسیده در هیچ مجمعی این تعداد نفر برای انتخابات و تعیین اعضای هیات رئیسه حضور نیافته و این نشان دهنده ظرفیت بالای استان خوزستان است. عضوهیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تمامی شرکت های مطرح ایران در بحث تولید و صادرات دراتاق بازرگانی ایران و عراق عضو هستند و این ظرفیت بالایی بوده که همواره برای تداوم همکاری مشترک نیازمند حمایت هستند. نخستین نشست مدیران سازمان صنعت، معدن، تجارت، اتاق های بازرگانی و گمرکات استان های هم مرز عراق به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات صادرات به کشور عراق در اهواز به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد.