مدیر نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: دولت مجوز استخدام بیش از ۱۶ هزار نفر را به وزارت بهداشت داده است که از این تعداد ۱۲۷ نفر نیز سهم دانشکده علوم پزشکی آبادان است.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، نادر ثوامریان اظهار کرد: دولت مجوز استخدام بیش از ۱۶ هزار نفر را به وزارت بهداشت داده است که از این تعداد ۱۲۷ نفر نیز سهم دانشکده علوم پزشکی آبادان است. ثوامریان با اشاره به این موضوع که در آزمون استخدام پیش‌رو، متقاضیان به صورت پیمانی جذب می‌شوند، افزود: ۱۲۷ نفر سهم دانشکده علوم پزشکی آبادان را مشاغل بهداشتی، درمانی و پشتیبانی شکل می‌دهند. مدیر نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی آبادان خاطرنشان کرد: آزمون استخدامی پیش‌رو به‌صورت متمرکز توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود. وی زمان برگزاری آزمون یاد شده را اواخر مرداد یا ابتدای شهریور اعلام کرد و گفت: بنابر اعلام سازمان سنجش، متقاضیان می‌توانند از ۳۱ تیرماه برای ثبت‌نام به سایت این سازمان مراجعه کنند. ثوامریان تصریح کرد: محل و ساعت دقیق برگزاری آزمون در سایت سازمان سنجش درج می‌شود. مدیر نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی آبادان بیان کرد: کارگزین، حسابدار، مسئول خدمات مالی، پرستار، بهداشت روان، فوریت‌های پزشکی، اتاق عمل، ارتباطات و عملیات، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، هوشبری و مامایی، رشته‌های موردنیاز دانشکده علوم پزشکی آبادان در آزمون استخدامی ذکرشده هستند. وی با بیان این مطلب که نیروهای جذب شده در آبادان، خرمشهر و شادگان مشغول به کار می‌شوند، اضافه کرد: متقاضیان با مدرک کاردانی به بالا شرایط شرکت در آزمون را دارند.