فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان گفت: آتش سوزی در جنگل های منطقه گردشگری مال آقآ و تم بهار باغملک از یکشنبه شب آغاز شده است ودو فروند هواپیما برای تسریع در خاموش کردن آتش و مهار کامل آن به کارگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، سرهنگ محمد عزیزی اظهار کرد: آتش سوزی در جنگل های منطقه گردشگری مال آقآ و تم بهار باغملک از یکشنبه شب آغاز شده است. وی افزود: کار مهار آتش در این منطقه همچنان در حال انجام است و بخش زیادی از آتش خاموش شده است. عزیزی اضافه کرد: کار مهار آتش با کمک مردم محلی انجام شده، و امروز دو فروند هواپیما برای تسریع در خاموش کردن آتش و مهار کامل آن به کارگیری شده است. به گفته وی، جمعه گذشته نیز جنگل های باغملک دچار آتش سوزی شده بود که بامداد شنبه خاموش شد. عزیزی گفت: هنوز مشخص نیست چند هکتار از جنگل های این منطقه دچار آتش سوزی شده و برآورد میزان خسارت در حال انجام است. در روزهای اخیر جنگل های دزفول، منطقه حفاظت شده کرخه و باغملک دچار آتش سوزی شده است.