مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان گفت: با اجرای پروژه پراکنده غرب و شرق اهواز ۱۵۰۰خانوارمناطق توسعه یافته اهواز تحت پوشش گاز طبیعی قرارمی گیرند.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، سید ناصر حسینی نژاد اظهار داشت: پروژه ۲۰ کیلومتر شبکه گذاری نقاط پراکنده شرق، غرب و حومه اهواز هم اکنون در مرحله فراخوان مناقصه قرار گرفته و امید است پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی گازرسانی آغاز شود. مدیر عامل گاز خوزستان تعداد انشعابات پروژه ذکر شده را یک هزار عدد انشعاب اعلام کرد و افزود: این پروژه در قالب ۲۰کیلومتر شبکه گذاری و نصب ۱۰۰۰عدد انشعاب است  که۱۵۰۰خانوار شهرستان اهواز تحت پوشش گاز طبیعی قرارمی گیرند. وی مبلغ کل پروژه را افزون بر ۲۲میلیارد ریال برآورد نمود.