مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: کارگاه هایی که زیر ۱۰۰نفر کارگر داشته باشند و به علت مشکلات مالی به مرحله تولید نرسیده اند، ستاد تسهیلات، اعتبارات بانکی در اختیار آنها می گذارد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، محمود یارعلی زاده در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) اهواز گفت: سازمان تامین اجتماعی طرح هایی را تصویب کرده است تا در راستای اقتصاد مقاومتی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرایم کارفرمایان بخشیده شود. وی افزود:در مصوبه ای دیگر کارگاه هایی که زیر ۱۰۰نفر کارگر داشته باشند و به علت مشکلات مالی به مرحله تولید نرسیده اند، ستاد تسهیلات اعتبارات بانکی در اختیار آنها می گذارد تا نسبت به بازسازی کارگاههای خود اقدام کنند. یارعلی زاده خرید دیون از کارفرمایان مدیون تامین اجتماعی را از دیگر مصوبات دانست و گفت:کارفرمایان چنانچه توان مالی پرداخت دیون خود را نداشته باشند، سازمان بانک های عامل را مکلف به دادن تسهیلات کرده است. وی گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است که از بودجه دولت و درآمدهای نفتی هیچ سهمی ندارد. یارعلی زاده تصریح کرد: نقش تولید در بکارگیری توانمندی های کشور بسیار موثر است و باید نهادهایی مانند تامین اجتماعی برای رونق اقتصادی وارد عمل شوند که بخشی از درآمدهای تامین نیز رونق کارگاه ها و اشتغال نیروی کار است. ۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی است.