مدیر امور تعاونی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در نخستین همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه و افزایش بهره وری در شرکت های تعاونی در اهواز گفت: تعاونی های مرز نشین خوزستان فعال ترین و بهترین تعاونی ها در سطح کشورند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نخستین همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه و افزایش بهره وری در شرکت های تعاونی گفت: تعاونی ها باید از ظرفیت خوب کشاورزی در استان بیشتر استفاده کنند مسوولان استان نیز در حمایت از تعاونی ها پیش از پیش کوشا باشند. سرمایه های اجتماعی هر جا غنی تر باشند رشد و توسعه بیشتر خواهد شد یکی از نقش های موثر تعاونی ها تقویت سرمایه های اجتماعی است تعاونی ها هم زاییده سرمایه اجتماعی است و هم مبدل این سرمایه ها و هم سرمایه های اجتماعی را توسعه می دهند امروزه هیچ شبکه ای قوی تر از شبکه تعاونی نداریم. تعاونی ها از سرمایه های اجتماعی هم ارتزاق می کنند و هم تولید، اما بخش خصوصی سرمایه های اجتماعی را از بین می برند. سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز سرمایه های اجتماعی در کشور نقش کارساز دارند که باید خوب بشناسیم. افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران، گفت: به عنوان یک معلم توسعه می گویم هنوز در دهه ۱۹۷۰ هستیم و در مسیر توسعه نیستیم مالزی بعد از بیست سال به توسعه رسید. ما اگر افتاده ایم در جاده توسعه ۱۰ سال برایمان کافی است اما در جاده توسعه نیستیم. توسعه؛ یعنی که انسان هایمان توسعه یافته باشند که نیستند. عبدالکریم انصاری مدیر امور تعاونی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در نخستین همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه و افزایش بهره وری در شرکت های تعاونی در اهواز گفت: تعاونی های مرز نشین خوزستان فعال ترین و بهترین تعاونی ها در سطح کشورند.