پس از بررسی بیش از ۴۰ گزینه مطرح شده برای تصدی پست شهرداری آبادان، سرانجام محمد حویزاوی با اکثریت آرا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، پس از بررسی بیش از ۴۰ گزینه مطرح شده برای تصدی پست شهرداری آبادان، محمد حویزاوی شهردار سابق خرمشهر به عنوان شهردار آبادان انتخاب شد. در جلسه امروز شورای شهر آبادان محمد حویزاوی با ۱۰ رای و مهندس بقایی با ۱ رای و ۲ رای ممتنع به عنوان شهردار انتخاب شد.   سوابق محمد حویزاوی۱. معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه اهواز ۱۳۷۸-۱۳۷۳ ۲. شهردار منطقه چهار اهواز۱۳۸۰-۱۳۷۸ ۳. اولین مدیر عامل سازمان قطار شهری کلانشهر اهواز ۱۳۸۰ ۴. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز ۱۳۸۱ ۵. شهردار منطقه یک کلانشهر اهواز ۱۳۸۲ ۶. عضو هیئت مدیره سازمان بهشت آباد کلانشهر اهواز ۱۳۸۲ ۷. شهردار خرمشهر پایتخت مقاومت ایران ۱۳۸۴-۱۳۸۳ ۸. رئیس شورای سازمانهای تابعه شهرداری خرمشهر۱۳۸۴-۱۳۸۳ ۹. سرپرست شهرداری منطقه پنج کلانشهر اهواز۱۳۸۵ ۱۰. منتخب شهرداری بندر ماشهر۱۳۸۵ ۱۱٫مشاوره عالی و اجرائی سازمان عمران کلانشهر اهواز ۱۳۸۵ ۱۱٫مشاور عالی و اجرای میادین میوه و تره بار کلانشهر اهواز ۱۳۸۵ ۱۲٫سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری ۱۳۸۷ ۱۳٫شهردار خرمشهر پایتخت مقاومت ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۲
  1. رئیس هیئت مدیره سازمانهای اتوبوسرانی + تاکسیرانی + قطار شهری و پایانه های کلانشهر اهواز
۱۵٫رئیس شورای سازمانهای تابعه شهرداری خرمشهر ۱۶٫عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریها و دهیاری های استان خوزستان۱۳۹۲تا کنون ۱۷٫مشاوره مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر در امور شهرداریهای حوزه مذکور ۱۳۹۴
  1. عضو کمیته مطالعات ریز گردهای سازمان منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر۱۳۹۳
۱۹٫مشاور مدیر عامل س۱ازمان منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر در امور شهرداریهای حوضه مذکور ۱۳۹۴ ۲۰.عضو سازمان بین المللی شهرداران صلح موزه صلح تهران ۳-۱۰-۱۳۹۲ با عزل محمودرضا شیرازی شهردار سابق آبادان از سوی اعضای شورای شهر، حسین زال بهبهانی به عنوان سرپرست شهرداری آبادان معرفی شده بود.