در جلسه فوق العاده شورای عالی کشاورزی استان خوزستان مصوباتی جهت حل مشکلات آبی شادگان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، صبح امروز حجت الاسلام مجید ناصری نژاد به دلیل وضعیت بحرانی آب کشاورزی وآشامیدنی در شادگان و بی اعتنایی مسوولان نسبت به این قضیه در ساختمان استانداری تحصن کرد. اقدامی که مسوولان را نسبت به عکس العمل فوری و تشکیل جلسه در استانداری خوزستان واداشت.

در جلسه فوق العاده شورای عالی کشاورزی استان، که با حضور شریعتی(استاندار)، خبیر(معاون سیاسی و اجتماعی استاندار) مهندس شمسایی(مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان) و تمامی معاونین، چنگلوایی(رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان) کریمی(آب روستایی خوزستان) و معاونین تشکیل شد منتج به صدور مصوباتی در این زمینه شد:

  1. تشکیل جلسه شورای تامین استان به صورت فوق العاده جهت جلوگیری قاطع برداشت های غیر مجاز شهرستان های بالادست
  2. تسریع در انتقال آب بین حوزه ای کارون به جراحی
  3. معرفی یک نماینده از طرف نماینده شهرستان شادگان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی خروجی آب سدها
  4. افزایش دبی آب جراحی به دو برابر

مصوبات جلسه در زمینه آب شرب:

  1. افزایش ٢٠ هزار متر مکعب آب شرب روزانه
  2. دستور تکمیل سریع تصفیه خانه اب شادگان
  3. اجرای سریع مصوبات سازمان اب و برق که از سال ٩١ تا به حال اجرا نشدند
  4. تسریع در ساماندهی شبکه اب شهری و روستایی

رییس مجمع نمایندگان خوزستان در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری موج، گفت: فعلا به تحصن خود پایان می دهم ومنتظر اقدام عملی مسوولان می مانم.