آتش سوزی نخلستان های منطقه طویشه آبادان در وسعت ۵ هکتار مهار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، آتش سوزی نخیلات  گذشته جنب پل امام حسین(ع) جزیره مینو از سوی نیروهای آتش نشانی شهرداری مینوشهر مهار شد. وسعت این آتش سوزی ۵ هکتار بوده و آتش سوزی منطقه طویشه آبادان با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی شهرداری در مدت زمان دو ساعت خاموش شده و با اقدام به موقع آتش نشانی از گسترش آتش به منازل مسکونی جلوگیری شد. در پایان اطفای حریق از سوی معاون فرماندار ویژه شهرستان آبادان و سازمان آتش نشانی شهرداری آبادان که در منطقه حضور داشتند از نیروهای آتش نشانی شهرداری مینو تقدیر شد. در این آتش سوزی هزار و ۳۰۰ اصله نخل دچار آتش سوزی شد.