معارفه مسوول جدید اداره مخابرات در فرمانداری دشت آزادگان با حضور عبدالرحمان حری، عضو هیات مدیره شرکت سهامی مخابرات خوزستان، فرماندار دشت آزادگان و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، عبدالرحمان حری، عضو هیات مدیره شرکت سهامی مخابرات خوزستان در این مراسم طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خلیل سواری، حضور رضا نصیری مجد را تبریک گفت و تصریح کرد: با توجه به اهمیت شهرستان دشت آزادگان و تردد زوار اربعین حسینی از مرز چذابه لزوم برنامه ریزی جهت تقویت شبکه مخابرات ایجاب می کند تا با همت بیشتری به این منطقه نگاه کرد. همچنین  نادر عمیدزاده، فرماندار دشت آزادگان با انتقاد از وضعیت شبکه خطوط تلفن ثابت و همراه در شهرستان از مدیر جدید مخابرات خواست تا با جدیت بیشتری به این امر بپردازد. در پایان این مراسم از زحمات خلیل سواری، مدیر سابق مخابرات دشت آزادگان تقدیر شد.