تعدادی از جوانان سوسنگردی با راه انداختن کمپینی جهت داشتن شهری تمیز و عاری از زباله، امشب با لباس رفتگران شهرداری در کنار این کارگران خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان،تعدادی از جوانان سوسنگردی با راه انداختن کمپینی جهت داشتن شهر تمیز و عاری از زباله ،امشب با لباس رفتگران شهرداری  در کنار این کارگران خواهند بود. این اقدام از این جهت شایسته تقدیر است که کارگران شهرداری با وجود اینکه چند ماه حقوق و مزایای معوقه خود را دریافت نکرده اند در ده روز آخر ماه رمضان با افزایش بساط فروشان وتراکم زباله در سطح بازار به ناچار تا پاسی از شب وحتی صبح درگیر جمع آوری زباله هستند. طی فراخوان صورت گرفته ، از ساعت ۲۴ امشب شهروندانی که مایل هستند در این اقدام شرکت کنند روبروی میدان شهرداری حضور پیدا کنند.