سال گذشته شورای امنیت کشور مصوبه بسیار مهمی تحت عنوان توسعه پایدار خوزستان را تصویب وبه استانداری خوزستان ابلاغ کرد که متاسفانه ازسوی مدیران ارشد استان پیگیری نشد. لازم است با طرح وسیع آن از سوی نخبگان در سطح جامعه ومطالبه گری از مسوولین ونمایندگان محترم مجلس زمینه اجرای این مصوبه بی نظیر مهیا شود.

به گزارش خبرگزاری موج ازخوزستان،سال گذشته شورای امنیت کشور مصوبه بسیار مهمی تحت عنوان  توسعه پایدار خوزستان را تصویب وبه استانداری خوزستان ابلاغ کرد که متاسفانه از سوی مدیران ارشد استان پیگیری نشد.  لازم است  با طرح وسیع آن از سوی نخبگان در سطح جامعه ومطالبه گری از مسوولین ونمایندگان محترم مجلس  زمینه اجرای این مصوبه بی نظیر مهیا شود.در این مصوبه با مطالعات گسترده  ای که شورای امنیت کشور انجام داده، ۱۷ شهر عمده و مهم خوزستان که بدلایل مختلف مانند جنگ و عدم توزیع عادلانه اعتبارات دچار عقب افتادگی عمرانی و خدماتی در زمینه های شهری، روستایی ، راه و شهرسازی،کشاورزی ،صنعت و...شده اند بدون محدودیت اعتباری تاکید میکنم بدون محدودیت اعتباری باید مراحل برآورد وتعیین طرحهای توسعه ای و راهبردی آنها انجام گیرد و خارج از بودجه جاری و معمول سالیانه کشور بهاین مناطق که در غرب وجنوب خوزستان هستند تخصیص یابد. این مصوبه تاکید می کند منافع و مصالح کشور با توجه به شرایط داخلی و خارجی لازم است در اسرع وقت و با فوریت توسعه، عمران و اشتغال در کوتاه ترین زمان به سطح مطلوب برسند.این شهرها شامل شوش،سوسنگرد،بستان،هویزه،اهواز،شوشتر،شادگان،خرمشهر،آبادان، ماهشهر وچند شهر کوچک در این شهرستانهاست.استانداری خوزستان در سال گذشته طرحهایی که با اجرای آنها زمینه تحقق اهداف این مصوبه را عملیاتی کنند را از این مناطق اخذ نمود وبدون محدودیت مالی برآوردهای خود را برای معاونت عمرانی ارسال کرد.حال باید مسوولان پیگیری نموده و خارج از بودجه سالیانه ،این اعتبارات را جذب و در این مناطق محروم  هزینه نمایند .بدلیل اینکه مصوبه شورای امنیت ملی لازم الاجراست می توان به عملیاتی شدن آن خوشبین بود به شرط اینکه  پیگیری و عزم جدی درمدیران استان بخصوص استاندار جدید خوزستان وجود داشته باشد.