ماهشهر - مراسم تشییع پیکر شهید سرگرد منوچهر کرمی با حضور مسئولان شهری ماهشهر و جمعی از مقامات نظامی استان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری موج ازخوزستان، مراسم تشییع پیکر شهید سرگرد منوچهر کرمی با حضور مسئولان شهری ماهشهر و جمعی از مقامات نظامی استان خوزستان و همچنین شهروندان شهر بندر امام خمینی(ره) از مقابل اداره آگاهی تا میدان امام خمینی(ره) و روبروی مسجد شهدا تشییع وبدرقه شد.

در درگیری روز دوشنبه هفته گذشته ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ماهشهر با سارقان مسلح در شهر بندر امام خمینی(ره)، ستواندوم جواد ویسی در دم به شهادت رسید و سرگرد منوچهر کرمی روز گذشته به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.