مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: بسته های سرمایه گذاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشتمل بر طرح های توسعه ای در انتظار نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی است

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، عبدالرضا دبیری به طرح توسعه میدان کارون بنگستان و احداث کارخانه گاز و گازمایع ١٧٠٠ در ناحیه هفت شهیدان مسجد سلیمان اشاره کرد و افزود: طرح های توسعه ای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در کنفرانس تهران مطرح شد که با اجرای آنها زنجیره جمع آوری گازهای همراه در محدوده عملیاتی شرکت مسجد سلیمان محقق می شود. وی گفت: با اجرای این طرح ها، افزون بر تولید روزانه بیش از ١٣ هزار بشکه مایعات سنگین‌تر از اتان ، ١۵٠ میلیون فوت مکعب گاز سبک و بیش از ١٠ هزار بشکه نیز به تولید روزانه نفت اضافه می شود. مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، با اشاره به آماده بودن مطالعات فنی طرح، یادآور شد: منتظر نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی و حضور سرمایه‌گذار برای تامین منایع مالی و توسعه آن هستیم. دبیری گفت: برای طرح های فوق، شرکت های پتروشیمی ایرانی نیز اظهار تمایل کرده اند و باید منتظر ارائه پیشنهادها و ارزیابی گزینه‌ها باشیم.