مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در مدارس متوسطه اول سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، محمد تقی زاده با اشاره به انتخاب رشته حدود ۱۰۰ هزار نفر برای اولین بار در پایه نهم تحصیلی و ضرورت راهنمایی دانش آموزان  گفت: این کمیته ها با هدف هدایت تحصیلی و شناسایی همه جانبه استعدادها، توانایی ها و رغبت دانش آموزان،  متناسب با نیاز حال و آینده استان و کشور تشکیل می شوند و در واقع یکی از فعالیت های ستاد پروژه مهر هدایت دانش آموزان برای انتخاب رشته مناسب است. تقی زاده بر آماده سازی دانش آموزان پایه نهم برای انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی تاکید کرد و افزود: دانش آموزان و والدین آنها با کمک و راهنمایی کمیته های مستقر در مدرسه که اعضای آن مدیر، معاون آموزشی، معاون اجرایی، معاون پرورشی، مشاور، نماینده دبیران و دبیر کار و فن آوری هستند، می توانند رشته تحصیلی مورد علاقه خود را با توجه به وضعیت تحصیلی انتخاب کنند. وی یکی از مهمترین وظایف کمیته هدایت تحصیلی را توجیه و هدایت مطلوب دانش آموزان براساس توسعه متوازن، علاقه، استعداد و رغبت توسط مشاور دانست و اظهار کرد: مشاوران، معاونین آموزشی و پرورشی از اوایل تیرماه به طور مستمر در مدرسه حضور دارند تا جریانی منظم ، هماهنگ و منطقی در پذیرش و تکریم دانش آموزان و اولیای آنها از بدو ورود به مدرسه به نحواحسن انجام شود. همچنین، رئیس ادارۀ مشاوره آموزش و پرورش خوزستان در گردهمایی کارشناسان مشاوره و آموزش متوسطه اول و دوم استان با اشاره به برگزاری دوره ضمن خدمت برای مشاوران و مدیران مدارس متوسطه اول گفت: با توجه به سیاست های وزارت متبوع برای  توسعه آموزش های فنی و مهارتی، به منظور هدایت تحصیلی دانش آموزان به سوی رشته ها و مهارت های مورد نیاز کشور ، مشاوران و معاونان می توانند راهنمای خوبی برای نوجوانان باشند. پروین کاوه با تاکید بر الزامی بودن حضور مشاوران تحصیلی تا ۱۵ تیرماه در مدارس افزود:  نحوۀ ثبت و انتقال اطلاعات دانش آموزان در پروندۀ الکترونیک، نصب نگارش جدید و ارسال داده ها به سامانه متمرکز،ظرفیت رشته ها و زمینه های تحصیلی از جمله مواردی است که اعضای کمیته های هدایت تحصیلی باید به آن توجه کنند. گفتنی است، هدایت تحصیلی به صورت فرآیندی با تشکیل پرونده مشاوره ای از دوره ابتدایی آغاز و با انجام مداخله های مشاوره ای، آموزشی و تربیتی تا پایان دوره دوم متوسطه ادامه می یابد، اما تا زمان استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی، هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایان پایه نهم صورت می گیرد.