استاندار خوزستان گفت: خوزستان رتبه اول برق کشور را دارد و انتظار خوزستانی ها این است که برق پایداری به آنها برسد و در این مورد دچار اختلال و مشکل نباشد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، غلامرضا شریعتی اظهار کرد: صنعت برق، پایه و اساس خیلی از خدمات رسانی ها است و نبود آن برای همه به ویژه خوزستانی ها در تابستان ملموس تر خواهد بود. پایداری این سیستم برای کشور و خوزستان الزام آور است و همه ملزم به تأمین آن هستیم.

شریعتی بیان کرد: خوزستان رتبه اول برق کشور را دارد و انتظار خوزستانی ها این است که برق پایداری به آنها برسد و در این مورد دچار خلال و مشکل نباشد. وقتی تولیدی هست چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و باید خوزستانی ها در مرحله اول برق داشته باشند.

از سال گذشته که مسئولیت پذیرفتم، برق در منطقه اندیمشک و دزفول ناپایدار و نگران کننده بود و به همین علت با وزارت نیرو صحبت و به معاون اول ریاست جمهوری گفتم و خوشبختانه اقدامات مؤثری انجام و تابستان سال گذشته را پشت سر گذاشته که برای پایدارتر کردن وضعیت برق خوزستان با توجه به رشد مصرف باید کارهای اساسی انجام شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: در حال حاضر سیستم برق خوزستان را مدیریت می کنیم تا مشکلی در آن ایجاد نشود و انتظار بر این است که وضعیت پایدارتری را داشته باشیم. انتظار داریم خوزستان با این مصرف بالا بیشترین پست های برق موقت را نداشته باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج